PRIVACYVERKLARING Digitale Doelzoeker

Het Vlaams Patiëntenplatform respecteert jouw rechten bij de verwerking van je persoonsgegevens. In deze verklaring vind je informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken binnen Doelzoeker. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming.

Contactgegevens

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Groenveldstraat 15

3001 Heverlee

Ondernemingsnummer: 0470.448.218

In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar het Vlaams Patiëntenplatform.

Welke persoonsgegevens verwerken we en met welk doel?

We verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je je inschrijft op de webapplicatie Doelzoeker, om het gebruik van de Doelzoeker webapplicatie mogelijk te maken en om zo je levensdoelen in kaart te brengen. We doen dit op basis van je toestemming.

Hieronder vind je alle doeleinden – redenen – waarom we persoonsgegevens verwerken binnen de Doelzoeker applicatie:

 1. Om een account aan te maken op de applicatie.
 2. Om gebruikers te registreren en aan te melden op de Doelzoeker applicatie.
 3. Om gebruikers te identificeren.
 4. Om ervoor te zorgen dat zorgverleners met zekerheid een juiste patiënt terugvinden in de doelzoeker applicatie. In functie van het verlenen van toegang aan zorgverleners en andere derden indien de gebruiker hiervoor toestemming geeft.
 5. Het raadplegen van gegevens uit de Doelzoeker applicatie van de patiënt door anderen die expliciet toegang kregen van de patiënt;
 6. Om gebruikers te contacteren indien nodig.

Het VPP verwerkt hiervoor volgende persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens
 • contactgegevens
 • surfgedrag
 • professionele gegevens
 • Doelzoeker: ingegeven inhoud door de gebruiker
 • Media: eigen afbeeldingen die door gebruiker geüpload werden

Verder maakt de webapplicatie Doelzoeker gebruik van cookies om surfgedrag te analyseren. Indien je hier meer over wilt weten, kijk dan zeker ook eens naar onze cookieverklaring.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Meer concreet bewaren we jouw persoonsgegevens zolang uw account op Doelzoeker actief is. Eens je profiel verwijderd is, bewaren we geen persoonsgegevens meer van jou.

Het verwijderen van data kan ook geactiveerd worden indien jouw toestemming als ongeldig beschouwd wordt na 1-jaar inactiviteit. Je zal dan een melding per mail krijgen om je initiële toestemming te herbevestigen. Indien de bevestiging uitblijft, worden jouw data 1 maand later verwijderd.

Ontvangers van je persoonsgegevens?

 1. Je kiest zelf of je je ingevulde Doelzoeker deelt met derden of met je zorgverlener(s). Dit is dan op jouw eigen verantwoordelijkheid.
 2. De organisatie maakt gebruik van diensten van Zenjoy (“verwerker”). Zenjoy verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. De vereniging heeft met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven.

Verwerkingen buiten de EER

In principe worden persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer je persoonsgegevens door ons worden verwerkt, heb je een aantal rechten die je kan uitoefenen.

Via isabelle.roelandts@vlaamspatiëntenplatform.be kan je verzoeken om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen en over te dragen, te wijzigen of te verwijderen, en om de verwerking te beperken of er bezwaar tegen te maken. We zullen je verzoek steeds meteen in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging je verzoek niet inwilligt, bijvoorbeeld omwille van andere wettelijke verplichtingen waaraan ze moet voldoen, dan zal zij je informeren over de redenen daarvoor.

Je hebt het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken. Daarvoor kan je contact opnemen met isabelle.roelandts@vlaamspatiëntenplatform.be. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om verder gebruik te maken van de digitale Doelzoeker.

Klachten of vragen

Als je klachten hebt over de manier waarop de vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, of als je andere vragen of opmerkingen hebt, dan kan je contact opnemen met isabelle.roelandts@vlaamspatiëntenplatform.be. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger ).

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij raden je aan om regelmatig onze privacyverklaring te bekijken.

Versie: 04.06.2024